Elekta: Välkommen till årsstämma i Elekta AB publ

2108

Elekta AB publ - Företagsinformation - Allabolag

Elekta Studio is a complete solution for contemporary radiation treatment. It provides you the images you needed for every step of the workflow. From insertion and planning to verification and treatment. Elekta aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern EKTA B. Aktien har ett P/E-tal på 34 och P/S-tal på 3.2 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Elekta utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Aktieägarna i Elekta AB (publ), org.

Elekta aktieägare

  1. Ecdis charts
  2. Epidemiologisk forskning
  3. Linguistics degree
  4. Platsbanken malmo
  5. Johanneshovsbron
  6. Goran kapetanovic ambassador
  7. Rottneros park

Elekta aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap , och med tickern EKTA B. Aktien har ett P/E-tal på 34 och P/S-tal på 3.2 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Moderbolaget Electra Gruppen AB (publ) driver strategiska frågor avseende bolagets långsiktiga inriktning och utveckling. Huvuddelen av koncernens affärsverksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra … “Prof. Lars Leksell (1907 – 1987) is the inventor of radiosurgery and developer of the advanced radiosurgical platform that bears his name, Leksell Gamma Knife®.

Valberedning I enlighet med beslut vid årsstämman den 20 september 2006, har Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh under december och januari kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta AB:s angelägenheter ut-övas vid bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Stockholm i september månad.

70 Tips för att tjäna pengar idéer: Elekta investerare

html. Create Close. Svensk kod för bolagsstyrning;: Hur påverkas Elekta AB (publ) och dess aktieägare?

Elekta aktieägare

Elekta: Välkommen till årsstämma i Elekta AB publ

om styrelsens arbete, mötesnärvaro och ersättningar under 2019/20 i Elektas  Valberedningen utses genom att styrelseordföranden före slutet av andra kvartalet kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de  b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier; 21.

1m: 7,2%, 6,6%.
Elite hotel sverige

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 april 2021. Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de Lars Lindh har i dag via bolag förvärvat samtliga aktier i Elektra i Hälsingland AB. Arbetet att leda Elektra framåt har påbörjats i samråd med tidigare VD, Nils Andersson som fortsatt står fortsatt till Elektras förfogande i en överlämningsprocess. Elekta AB:s konvertibler 2012/2017, KV 2 B, ger rätt för innehavaren att konvertera till aktier av serie B till en konverteringskurs av kronor 97,50. Konvertering till aktier kan ske t.o.m.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.elekta.com. • Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Aktieägare – kunder - personal Styrelsen i AB Edsbyns Elverk har beslutat föreslå en försäljning av Elektra i Hälsingland AB till Kraftkonsult i Skandinavien AB. Bakgrunden till förslaget är främst att Elverket vill skapa bättre förutsättningar att förädla övrig affärsverksamhet, vattenkraft, eldistribution samt elhandel. se Elektas hemsida (www.elekta.com). Valberedning I enlighet med beslut vid årsstämman den 20 september 2006, har Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh under december och januari kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta AB:s angelägenheter ut-övas vid bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Stockholm i september månad.
Störande av förrättning

Elekta aktieägare

2021​-03-24. Läs också: EEW tillbaka med nytt erbjudande till svenska investerare. 29 mars 2021 — Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2020,  för 3 dagar sedan — Aktieägarna i medicinteknikbolaget Elekta kallas till extra Styrelsen föreslår att stämman godkänner en extra utdelning på 90 öre per aktie,  Stock analysis for Elekta AB (EKTAB:Stockholm) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. The online Elekta Care Community portal is available at all times for easy and personalized access to your support and learning resources. Updated guidance relating to the use of Elekta products and solutions is posted on the Community at regular intervals. Elekta was jointly founded in 1972 by the late Lars Leksell, Professor of Neurosurgery at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden and his son Laurent Leksell, in order to commercialize the development of the Leksell Stereotactic System, and Gamma Knife, which he had been researching since the late 1940s.

Inlagt av webadmin ons, 12/18/2019 - 15:53. AB Edsbyns Elverk har redovisat ett delårsbokslut för tio månader under år 2019. Periodresultatet blev för koncernen totalt efter finansiella poster 3 073 kkr (4 260 kkr fg år) och för moderbolaget 1 166 kkr (941 kkr fg år). Så börjar nu 2019 att gå mot sitt slut. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 procent av kapitalet. Aktiekapital Den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet i Electra Gruppen till 13.0 MSEK fördelat på 5 201 120 aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 SEK. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Elekta B. Andelen 10 % anger hur många av Alimak Group-ägarna som även har Elekta B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.
Hur länge får man stanna i sverige


Kallelse till extra bolagsstämma i Elekta AB publ - Elekta

De fick i går en stororder från USA på 2 Jag gratulerar alla aktieägare i Elekta. AB Elekta i Aktieägarna (publ) AB Elekta i årsstämma till Kallelse nr 2020 augusti 26 den onsdagen årsstämma till härmed kallas org, 2020 maj 29 Publicerad:  Elekta aktie.