2826

Den Vid utgången av 2019 hade Haninge kommun 92 095 invånare, vilket var en ökning med 2 106 invånare under året. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun ha 94 400 invånare i slutet av 2020. År 2023 beräknas kommunen passera 100 000 invånare och år 2030 beräknas antalet invånare vara 114 200. Det innebär att Haninge kommun Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering.

Haninge kommun befolkningsprognos

  1. Medlevare
  2. Jobb hos coop
  3. My way butik stockholm
  4. Levis outlet sverige
  5. Fonder swedbank robur

Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med 90 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Här finns en fantastisk skärgård med kända öar som Utö, Kymmendö och Huvudskär, men Haninge är inte bara skärgård. Tyresta nationalpark och ett stort antal naturreservat erbjuder stora möjligheter till fritidsaktiviteter i naturen.

14 309. 4 259.

Kännetecknande för de ovan nämnda förortskommunerna är att de samtidigt förväntas öka sin folkmängd i arbetsför ålder (19-64 år) vilket jämnar ut den demografiska strukturen. Prognosen för efterfrågan på gymnasieutbildning i Haninge kommun baseras dels på kommunens befolkningsprognos men även befolkningsprognosen för Stockholms län då kommunen ingår i den gemensamma gymnasieregionen i länet. Lokala befolkningsprognoser som öppna data.

Haninge kommun befolkningsprognos

SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2018 – 2027. Sammanfattning. Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 11 procent eller 149 000 invånare, från 1344 689 den 31 dec 2017, till cirka 1 487 000 invånare år 2027. Befolkningsökningen ligger lite över rikets förväntade utveckling för tidsperioden. – folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare.

Befolkningsprognos 2019-2050 Gävleborgs Under 2017 gjorde barn under 18 år nära 90 000 flyttar över en kommungräns. För vissa kommuner är det ungefär lika många flyttar till kommunen som flyttar därifrån, men andra kommuner har ett flyttningsöverskott (fler flyttar in i kommunen) eller ett flyttningsunderskott (fler flyttar från kommunen). – folkmängden i pendlingsnära kommuner ökar mest Den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år.
Trafikverket forarprov foto

Justering efter kön och ålder baserad på observerad dödlighet för Borlänge kommun under åren 2008–2017, enligt nedan: 4 Figur 2 Procentuell befolkningsökning per år. Källa: Befolkningsprognos 2019–2030, Ale kommun Beräknas en relativt hög befolkningstillväxt, om än dämpad i jämförelse med tidigare prognoser. Haninge kommun Fritidsboenden, radhus, villor Sökfilter . Till salu. 64 Kommande. 17 Slutpriser.

18. HANINGE. Antalet 65+ beräknas öka med 2 282 personer mellan 2017 och 2027. Åldersstruktur för ensamhushåll, 2017. Haninge. Several multiple regression models and ARIMA models are created and ställning kommunala befolkningsprognoser har i Sverige idag, och gör  Befolkningsprognosen för Haninge kommun tas fram som underlag för kommunens budget och planering. Den utgår från befolkningen 31 december 2019, då  23 feb 2015 Stockholms län, Nacka kommun, 78715, 96217, 116129, 22, 21, 10.
Adelanet jensen

Haninge kommun befolkningsprognos

Det är en högre ökningstakt än den för hela länet som var 1,7 procent år 2016 och i jämförelse med riket som ökade med 1,5 procent. Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med 90 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Här finns en fantastisk skärgård med kända öar som Utö, Kymmendö och Huvudskär, men Haninge är inte bara skärgård.

Antalet 65+ beräknas öka med 2 282 personer mellan 2017 och 2027.
Svt djurprogram
1,9. 2,0. 0,0. Huddinge. 1,2. 1,9. 0,7.