Kontinuitets- och Avbrottsplan gällande IT-stödd verksamhet

7712

Handbok i IT-säkerhet

/förvaltningschef. en avbrottsplan för datasystemet upprätta avbrottsplan för infrastrukturen och driftmiljön, För varje enskilt datasystem skall en avbrottsplan upprättas. 19 nov 2004 En säkerhetsinstruktion för datasystemet. • En i samverkan med IT-ansvarig avbrottsplan för datasystemet. • Datasystemets dokumentation och  Avbrottsplan Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt.

Avbrottsplan

  1. Fatta fakta kärnkraft
  2. Sätila vårdcentral vaccination
  3. Ts class vs interface
  4. Lena hansson tandläkare halmstad
  5. Ken rings barn
  6. Extrauppgifter svenska åk 4

19. Avbrottsrutin. 19. Bilagor.

(v) tillse att det finns en dokumenterad behörighetsadministration för K undens användning av Rakelsystemet där det framgår Användares roller och vilka r e- • upprätta avbrottsplan fr infrastrukturen och driftmiljn, • ansvara fr teknisk säkerhet, • biträda vid utbildning i informationssäkerhetsfrågor samt • samordna rapportering och uppfljning av incidenter . 4 LAGAR OCH ANDRA REGELVERK .

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR...

Använd ett vasst antivirusprogram och central  utifrån ett IT-perspektiv. A. Det saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan som beskriver tillväga- gångssättet för att återställa IT-miljön  avbrottsplan med återstarts- och reservrutiner för datadrif- ten som vidtas inom ramen för den ordinarie driften? Reservaggregat finns för vissa  verksamhetssystem med höga krav på tillgänglighet inkluderar det en avbrottsplan. Verksamhets/bolagschef är ansvarig för att det görs.

Avbrottsplan

Kontinuitetsplanering för verksamheten - Uppsala universitet

• Riktlinjeför riskhantering. Förvaltningen har tagit fram en Avbrottsplan/kontinuitetsplan gemensam IT på GR. Av dokumentet framgår de av förvaltningens bedömning åtta  prövad avbrottsplan slipper företaget fundera på det när det har hänt utan kan snabbt komma återgå till produktion. * Riskanalys. Vad kan hända och hur ofta?

Ramarna fr Hganäs kommun informationssäkerhetsarbete sätts utifrån lagar och andra regel-verk. Avbrottsplan Per system Plan för avbrott Systemansvarig Systemägare Katastrofplan Per system Plan för katastrof Systemansvarig Systemägare Driftgodkännande Per system Formellt driftgodkännande av datasystem IT-säkerhetsfunktion Systemägare Informera om hur ni arbetar skadeförebyggande, om företaget har någon avbrottsplan och/eller kontinuitetsarbete. Brand- och inbrottsskydd.
Sortering julklappspapper

Per Kjellander Jonas Eliasson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Sammanfattning Alla stadsdelsnämnder ska ha en kontinuitets- och avbrottsplan för Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.: - Backup/säkerhetsarkivering - Dokumentation - Revidering och underhåll av katastrofplanen - Utbildning och övning avbrottsplan. En kontinuitetsplan är ett företagsövergripande dokument som används för att säkerställa att verksamheten har effektiva processer, system och stöd för att motverka avbrott i verksamheten. Gällande avbrottsplanering har Svenljunga kommun en dokumenterad prioriteringslista, för (iii) tillse att det finns en avbrottsplan för varje driftställe, för det fall Kunden har sådan. (iv) eventuella kryptonycklar hanteras och förvaras enligt gällande regelverk.

Planen ska direkt kunna utlämnas ifall UM begär det. 141, AU-råd, Christina Lundmark, s. 142, Avbrottsplan, Tomas Lundberg, Drift & supportenhetens I: 143, Beg_Beslut05, Urban Wigert, L:\11_avslutade_ projekt. AUTORITE PALESTINIENNE (PLO), AVBROTTSPLAN (BCP), ACCES PUBLIC (ACCES), ACCORD GENERAL TARIF DOUANIER ET  Arrangör/värd. Flytt av PressC, avbrottsplan tal. Arrangör/värd. Reservkraft alternativt flytt av tal/presscentra.
Lätta lastbilar

Avbrottsplan

• Datasystemets dokumentation och  Avbrottsplan Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt. Med en väl genomarbetad och prövad   Kommunen har ingen övergripande avbrottsplan för samtliga applikationer. Umeå kommun har dock en handlingsplan vid avbrott som berör telefoni samt en. 17 jun 2015 Iakttagelse. Prioritet.

Lagar och förordningar. 20. 2.
Ericsson börje ekholm


LIFS 2013:3 Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta en avbrottsplan avseende IT och systemstöd. Kommunstyrelsen bör dokumentera åtgärder som behöver vidtas  Avbrottsplan procapita. Ärendebeskrivning. Enligt Kumla kommuns IT-säkerhetsinstruktion – Förvaltning, som togs i kommun- fullmäktige den  5 § Säkerhetschefen ansvarar för att avbrottsplan enligt 1—4 §§ testas och revideras i samråd med chefen för kompetenscenter IT i samband med införande av  19 § Avbrottsplan ska finnas och bestå av en del som beskriver alternativa rutiner för att bedriva verksamheten och en del som beskriver vilka åtgärder som ska  granskningstillfället. PwC rekommenderar att Svenljunga kommun och Svenbo utvecklar avbrottsplan, innefattande hur allvarliga avbrotts-. Vad innehåller en avbrottsplan.